Import

I dagsläget importerar vi små partier från mindre vingårdar i Europa och försäljning sker endast mot restaurang.